وبلاگ محیط زیستی همه غم نامه است

امروز آمدم تا خبر گمشدن دو تن از کوهنوردان همدانی (علی شیر دره و حسین اسدیار )در ارتفاعات دماوند را بدهم که با خبر شدم فلامینگو های دریاچه بختگان بر اثر بی آبی ناشی از آبگیری سد سیوند هلاک شده اند.

طبیعت تاوان چنین اشتباهات را از میان مقصرین بر نمی گزیند .همه ی ما بایستی آینده ای تاسف بار از قهر طبیعت را به انتظار باشیم .

IMG]

IMG]

IMG]

همچنان در شوک ناشی از نابودی فلامینگوهای مهاجرم و از سویی وظیفه دارم تا از کوهنوردان گم شده بگویم . ایشان از پرسنل شهرداری همدانند که تیم های جستجو همچنان در پی شان هستند . تقریبن از پیدا کردنشان ناامید شده بودند تا بارقه امیدی دیروز زده شد . سنگ چینی که آقای اسدیار ظاهرن به دور خود چیده بوده تا برای تیم های نجات مشخص شود پیدا شده و در آن محل تکه ای از شلوار خونی وی . روز پیش از آن هم خود وی در همان نقطه دیده شده اما در مراجعت تیم ایشان را نیافتند . امیدوارم که زنده و سلامت پیدا شوند .

/ 0 نظر / 60 بازدید